Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

Нищо особено напоследък

Menigold
Рейз до 20-30к - общо хвърляне или рирейз до 70-80к тук там - общо взето не се получават никакви сериозни разигравания.