Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

32k vs 82k

Menigold
Оги рейзна до 32000 от бутона и от малкия блайнд Мартин вдигна до 82000. Сергей се отказа и след кратък размисъл Оги бутна картите си напред.