Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

Fold или call

Menigold
Префлоп рейз до 36000 от Оги беше платен от Сергей.

Флоп {A-Hearts} {K-Spades} {J-Hearts} и двоен пас. Търн {Q-Clubs} отново пас и от двамата играчи. Ривър {J-Clubs} предизвика рейз от 30000 на Оги и Сергей се отказа, обявявайки fold, което първоначално Оги разбра като call.