Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

Нещо по-сериозно

Menigold
Мартин Николов отвори от бутона с 34000, Сергей плати от МБ и Оги плати от големия.

Флоп {3-Spades} {6-Spades} {Q-Clubs} предизвика доста страсти, след първоначален пас от страна на Сергей и Оги, след което Мартин вдигна до 70,000. Сергей поиска да преброят чиповете на Мартин и като чу 252000 влезе all-in покривайки Мартин неколкократно.

Мартин помисли около минута и се отказа.
"Не ме гледай така, имам десетка" каза с насмешка Мартин.