Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

Спокойно малко, бре

Menigold
Сергей рейзна до 35000 и Оги плати префлоп.

Флоп {2-Clubs} {K-Hearts} {3-Clubs} предизвика бърз рейз от страна на Сергей до 70000 и преди чиповете да отидат напред Оги се отказа.
"Спокойно малко, бре" подметна той към Сергей