Event #4 Main Event €100 000 GUARANTEED
Дни

Ааа не може да ти се отвори така накрая бе

Menigold
Префлоп доплащане от Оги на МБ и флоп {Q-Spades} {4-Clubs} {6-Spades}
Рейз 32к от Сергей - платени веднага
Търн {Q-Clubs} и рейз от 56000 - палтени отново веднага.
Ривър {10-Spades} и двоен пас.

Оги: {K-Hearts} {6-Hearts}
Сергей: {10-Hearts} {4-Diamonds}

"Ааа не може да ти се отвори така накрая бе" - засмя се Оги след тази ръка.