Unibet Open Budapest 2010
Дни
1A1B2

Старт на последното ниво за вечерта.

Menigold
Преди минута започна финалното за днешния ден ниво на блайндовете - 500/1000 и 100 анте. Междувременно Груди отново прибра няколко по-малки пота.