Event 11 - $5,000 Seven Card Stud
Дни
12

.Barry Greenstein Губи Ранен Пот

Barry Greenstein: {K-Hearts}{Q-Hearts}{J-Clubs}{4-Diamonds}
Опонент: {K-Spades}{9-Spades}{8-Diamonds}{Q-Clubs}

Играта продължи до седма карта. Опоента му показва Q-8. След това направи два чифта на четвърта карта и Greenstein хвърля.

Тагове: Barry Greenstein