Event 19 - $2,500 No Limit Holdem
Дни
123

Event Info

Вход $2,500
Награден фонд $2,329,900
Players 1,013
Оставащи играчи 1,013

Следващо

Място 1 $521,785

Ниво

Ниво 23
Блайндове 60,000 / 120,000
Анте 15,000

Hand #77: Devin Porter Отпадна на 4то Място ($139,794)

Devin Porter - 4th Place
Devin Porter - 4th Place
Francois Safieddine рейзна до 160K. Devin Porter го ри-рейзна до 400K. Safieddine влезна all in с още 775K . Porter му плати.

Safieddine: {7-Hearts}{7-Spades}
Porter: {A-Hearts}{J-Hearts}
Флопа беше {9-Diamonds}{7-Spades}{4-Hearts}. Safieddine флопна сет. Търна беше {5-Clubs}. А ривъра {Q-Spades}. Safieddine спечели пота а Porter приключи ичастието си на 4то място и прибра $139,794.

Тагове: Francois SafieddineDevin Porter

Ниво:
22
Блайндове:
40,000/80,000
Анте:
10,000

Класиране по Чипове

Marcus Obser - 1,525,000
John Phan - 1,495,000
Devin Porter - 1,120,000
Francois Safieddine - 915,000

Hand #49: Porter се удвоява от Obser

Obser рейзна до 180K. Porter влезна all in с 515K и Obser плати.

Porter: {3-Hearts}{3-Spades}
Obser: {A-Diamonds}{7-Diamonds}

Флопа беше {5-Diamonds}{4-Diamonds}{2-Spades}. Obser удари проекто nut flush . Търна беше {5-Clubs}. а ривъра {3-Diamonds}. Porter замалко си помисли, че губи пота срещу флъш, но всъщност той спечели пота на ривъра и се удвои на 1.03M.

Тагове: Marcus ObserDevin Porter

Hand #48: Страх От Razor

John "Razor" Phan rejzna do 130K. Devin Porter плати от големия блайнд . Флопа беше {A-Diamonds}{8-Hearts}{5-Diamonds}. Porter заложи 125K. Phan влезна all in и Porter се отказа .

Тагове: John PhanDevin Porter

Hand #43: Safieddine Печели Битката на Блайндовете

Obser доплати от малкия блайнд . Safieddine е check от големия блайнд. На флопа идват {6-Hearts}{4-Diamonds}{3-Diamonds}. И двамата са check. на търна идва {3-Hearts}. Obser залага 100K. Safieddine плаща. Ривъра е {K-Hearts}. Obser е check. Safieddine залага 200K. Obser се отказва. Safieddine печели пота.

Тагове: Francois SafieddineMarcus Obser

Ниво:
21
Блайндове:
30,000/60,000
Анте:
5,000