Event 19 - $2,500 No Limit Holdem
Дни
123

Event Info

Вход $2,500
Награден фонд $2,329,900
Players 1,013
Оставащи играчи 1,013

Следващо

Място 1 $521,785

Ниво

Ниво 23
Блайндове 60,000 / 120,000
Анте 15,000

Hand #37: [Removed:326] Отпадна на 5то място ($97,856)

[Removed:326] влезна all in с 55K. Francois Safieddine, Devin Porter, и John Phan платиха . Флопа беше {K-Diamonds}{Q-Spades}{6-Hearts}. Всички бяха check. На търна падна {A-Clubs}. Отново всички са check. Ривъра беше {A-Diamonds}. Francois Safieddine заложи пота и всички се отказаха . Той показа {A-Hearts}{10-Clubs}. [Removed:327] отпадна на 5то място и прибра $97,856.

Hand #35: Francois Safieddine се удвои

[Removed:326] влезна all in. Francois Safieddine плати 230K.

[Removed:327]: {10-Hearts}{5-Diamonds}
Safieddine: {J-Hearts}{8-Diamonds}

Флопа беше {A-Diamonds}{A-Hearts}{K-Diamonds}. На търна падна {3-Clubs}. и на ривъра {K-Hearts}. Safieddine спечели пота с Jack-high. Той се удвои на 460K.

Тагове: Francois Safieddine

Hand #32: Lars Bonding Отпадна на 6-то място ($74,557)

Lars Bonding - 6th Place
Lars Bonding - 6th Place
Lars Bonding рейзна до 120K. John Phan ри-рейзна до 300K. Bonding влезна all in и Phan плати .

Phan: {7-Diamonds}{7-Clubs}
Bonding: {K-Clubs}{Q-Clubs}

Флопа беше {9-Clubs}{7-Hearts}{4-Clubs}. Phan удари сет а Bonding удари проекто флъш . Търна беше {4-Hearts} и вече нямаше карта, която да помогне на Bonding .Ривъра беше {6-Spades}. Phan спечели пота а Bonding отпадна 6ти и прибра $74,557.

Тагове: Lars BondingJohn Phan

Hand #29: Humberto Brenes Отпадна 7-ми ($55,918)

Devin Porter рейзна до 110K. Humberto Brenes влезна all in. Porter плати.

Porter: {9-Clubs}{9-Diamonds}
Brenes: {A-Clubs}{K-Hearts}

Флопа беше{7-Spades}{3-Diamonds}{2-Hearts}. На търна падна {8-Spades}. Ривъра беше{6-Diamonds}. Porter спечели пота. Brenes отпадна 7ми и прибра $55,918.

Тагове: Humberto BrenesDevin Porter

Hand #28: Phan се удвоява от Devin Porter

Devin Porter доплати от малкия блайнд. John Phan рейзна до 100K от големия блайнд. Porter влезна all in. Phan плати 420K .

Phan: {K-Hearts}{J-Hearts}
Porter: {10-Clubs}{8-Diamonds}

Флопа беше{A-Diamonds}{10-Spades}{8-Spades}. Porter ъдари два чифта на флопа, Phan имаше дупчен срейт. Търна беше {Q-Clubs}. А ривъра {2-Hearts}. Phan направи стрейта си и се удвои на 840K.

Тагове: Devin PorterJohn Phan

Hand #25: Alex Bolotin Отпадна на 8-мо място ($40,773)

Alex Bolotin- 8th Place
Alex Bolotin- 8th Place
Alex Bolotin влезна all in с 300K. Marcus Obser ри-рейзна влизайки all in.

Alex Bolotin: {7-Diamonds}{5-Diamonds}
Marcus Obser: {8-Diamonds}{8-Clubs}

Флопа беше {J-Diamonds}{2-Diamonds}{2-Hearts}. Търн {5-Clubs}. Ривър {8-Hearts}. Marcus Obser спечели пота, Alex Bolotin отпадна 8ми и прибра $40,773.

Тагове: Marcus ObserAlex Bolotin

Ниво:
20
Блайндове:
20,000/40,000
Анте:
5,000

Актуално Класиране по Чипове

Devin Porter - 1,367,000
Lars Bonding - 850,000
John Phan - 590,000
Marcus Obser - 585,000
[Removed:326] - 560,000
Humberto Brenes - 530,000
Alex Bolotin - 400,000
Francois Safieddine - 210,000