Event 19 - $2,500 No Limit Holdem
Дни
123

Francois Safieddine се Утрои

Francois Safieddine велзна all in от късна позиция с 15,000, John Shipley плати от бутона , Marco Johnson влезна all in от малкия блайнд с 35,000,и Shipley се отказа. Johnson показа {A-Clubs}{K-Clubs}, доминирайки {A-Spades}{6-Diamonds} на опонента си

Борда дойде {6-Spades}{3-Spades}{2-Hearts}{4-Clubs}{10-Clubs}, Safieddine удари чифт шестици, с които спечели пота и се утрои до 53,000. Johnson остана с около 20 000

Тагове: Marco JohnsonFrancoise Safieddine