Event 19 - $2,500 No Limit Holdem
Дни
123

Lance Yuen отпадна на 26-то място ($14,445)

John Phan реизна от ранна позиция на 21,000, Lance Yuen влзна all in с 22,000, Randall McCallum плати от късна позиция и Phan плати . McCallum и Phan бяха check до края на борд {Q-Clubs}{4-Hearts}{3-Diamonds}{J-Clubs}{7-Clubs}, McCallum показа {10-Diamonds}{10-Spades}, а Phan не показа картите си .

Yuen показа K-10. Той имаше проекто стрйт флъш на търна, но последната карта не му помогна и той отпадна 26ти и прибра $14,445

Тагове: John PhanRandall McCallum