Event 19 - $2,500 No Limit Holdem
Дни
123

Hand #97: Marcus Obser Отпадна на 3то Място($212,021)

Marcus Obser - 3rd Place
Marcus Obser доплати 60K от малкия блайнд . Francois Safieddine рейна до 400K от големия блайнд. Obser плати . Флопа беше {A-Spades}{9-Clubs}{8-Clubs}. Obser влезна all in и Safieddine палти .

Safieddine: {A-Hearts}{Q-Clubs}
Obser: {8-Spades}{6-Diamonds}

Търна беше {4-Hearts}. А ривъра {J-Spades}. Safieddine спечели пота. Obser завърши на 3то място и прибра $212,021.

Тагове: Marcus ObserFrancois Safieddine