Event 23 - $1,500 Pot Limit Omaha
Дни
12

Event Info

Вход $1,500
Награден фонд $786,240
Players 576
Оставащи играчи 576

Ниво

Ниво 17
Блайндове 8,000 / 16,000
Анте 0
Event 23 - $1,500 Pot Limit Omaha
Ден 2 Приключил

Scott Clements Спечели Event #23 $1,500 Pot-Limit Omaha

Scott Clements спечели втората си WSOP гривна и прибра $194,206 за спечеленият от него Event #23 $1,500 Pot-Limit Omaha. Той успя да се пребори с 576 играчи за да стигне до победата.

Тагове: Scott Clements

Hand #95: Eric "Rizen" Lynch Отпадна на 2ро място ($119,508)

Rizen - 2nd Place
Rizen - 2nd Place
Още на първото раздаване след началото на heads-up играта, Erc "Rizen" Lynch влезна all in и Clements му плати.

Clements: {K-Hearts}{9-Hearts}{9-Clubs}{8-Clubs}
Lynch: {Q-Clubs}{7-Diamonds}{2-Spades}{2-Hearts}

Флопа беше {Q-Diamonds}{4-Diamonds}{3-Diamonds} и Lynch беше фаворит. Търна беше {3-Diamonds} а ривъра беше {9-Diamonds}, давайки сет на Clements.

Eric "Rizen" Lynch отпадна на 2ро място и прибра $119,508.

Тагове: Eric LynchScott Clements

Hand #94: Dau "Tommy" Ly Отпадна на 3то място ($78,624)

Tommy Ly рейзна пота. Scott Clements ри-рейзна пота. Ly влезна all in и Clements му плати.

Ly: {A-Spades}{Q-Diamonds}{Q-Hearts}{2-Hearts}
Clements: {J-Spades}{10-Hearts}{6-Spades}{3-Spades}

Флопа беше{Q-Clubs}{9-Diamonds}{4-Clubs}. Търна беше {K-Diamonds} и Clements отново удари стрейта си. Ривъра беше {6-Diamonds}. Ly отпадна на 3то място и прибра $78,624.

Тагове: Tommy LyScott Clements

Hand #90: Will Durkee Отпадна 4ти ($52,285)

Scott Clements рейзна на 56K. Will Durkee го ри-рейзна и Clements го принуди да влезне all-in, Durkee плати.

Clements: {K-Clubs}{K-Hearts}{10-Clubs}{7-Diamonds}
Durkee: {A-Spades}{K-Diamonds}{J-Diamonds}{9-Diamonds}

Флопа беше {Q-Spades}{Q-Hearts}{J-Clubs}.Търна {A-Diamonds}. Clements удари стрейт. Ривъра беше {2-Hearts}. Will Durkee отпадна на 4то място и прибра $52,285.

Down to three.

Тагове: Scott Clements

Hand #75: Jason Newburger Отпадна 5ти ($38,133)

Jason Newburger влезна all in с 25K. Tommy Ly му плати и Will Durkee също плати. Флопа беше {A-Clubs}{A-Spades}{J-Hearts}. и двамата пасуваха. Търна беше {J-Clubs}. И двамата отново пасуваха. Ривъра беше {4-Hearts} отново и двамата пасуваха. Ly показа {J-Spades}{8-Diamonds}{7-Hearts}{6-Clubs} за тройка. Durkee и Newburger не показаха картите си. Jason Newburger отпадна на 5то място и прибра $38,133.

Тагове: Jason NewburgerTommy Ly

Ниво:
17
Блайндове:
8,000/16,000
Анте:
0

Hand #68: Mark Davis Отпадна на 6то място ($29,877)

Mark Davis - 6th Place
Mark Davis - 6th Place
Tommy Ly само плати 12K. Mark Davis от големия блайнд каза, "ок да видим флопа" . 30K в пота. Флопа беше {Q-Spades}{10-Hearts}{10-Clubs}. Davis заложи 20K. Ly му плати 70K вече в пота.Търна беше {A-Spades}. Davis заложи 20K и Ly отново плати. Пота стана 110K. Ривъра беше {5-Hearts}. Davis заложи отново 20K. Ly ри-рейзна принуждавайки го да влезне all in. Davis плати . Ly обърна {10-Spades}{10-Diamonds} за каре Davis не показа ръката си и напусна турнира на 6то място, за което прибра $29,877.

Тагове: Mark DavisTommy Ly