Event 23 - $1,500 Pot Limit Omaha
Дни
12

Event Info

Вход $1,500
Награден фонд $786,240
Players 576
Оставащи играчи 576

Ниво

Ниво 17
Блайндове 8,000 / 16,000
Анте 0
Ниво:
16
Блайндове:
6,000/12,000
Анте:
0

Актуално Класиране по Чипове

Scott Clements - 845,000
Will Durkee - 218,000
Mark Davis - 170,000
Eric Lynch - 149,000
Dau "Tommy" Ly - 148,000
Jason Newburger - 117,000

Hand #38: Andy Black Отпадна 7ми ($22,408)

Andy Black - 7th Place
Andy Black - 7th Place
Will Durkee рейзна 28K. Andy Black ри-рейзна all in с 78K. Durkee плати.

Black: {K-Spades}{K-Hearts}{6-Spades}{4-Diamonds}
Durkee: {A-Hearts}{A-Spades}{A-Clubs}{K-Clubs}

Surkee беше фаворит чифт аса. Флопа беше {10-Diamonds}{10-Clubs}{9-Spades}. Търна {2-Clubs} и ривъра беше{Q-Diamonds}. Durkee спечели пота и Andy Black напусна турнира на 7мо място, за което прибра $22,408.

Тагове: Andy BlackWill Durkee

Ниво:
15
Блайндове:
4,000/8,000
Анте:
0

Hand #13: K.U. Davis Отпадна 9ти ($11,794) Anthony MacCanello отпадна 8ми ($16,511)

Anthony MacCanello - 8th Place
Anthony MacCanello - 8th Place
Anthony MacCanello рейзна на 21K. Scott Clements плати и K.U. Davis плати . Флопа беше {Q-Clubs}{10-Hearts}{8-Hearts}. MacCanello рейзна пота, Сlements го ри-рейзна, а след него K.U. Davis влезна all in.

K.U. Davis: {A-Diamonds}{J-Hearts}{J-Diamonds}{10-Spades}
MacCanello: {A-Hearts}{A-Spades}{K-Spades}{4-Diamonds}
Clements: {A-Clubs}{K-Diamonds}{9-Clubs}{J-Spades}

Clements flopped имаше стрейт на флопа. Търна беше {3-Clubs}. Ривъра беше {Q-Spades}. Clements спечели пота, K.U. Davis отпадна на 9то място, а Anthony MacCanello отпадна 8ми..

Тагове: K.U. DavisScott ClementsAnthony MacCanello

Hand #6: Richard Olofsson Отпадна 10ти ($7,862)

Will Durkee рейзна на 21K. Olofsson плати от бутона . Clements ри-рейзна от големия блайнд до 66К . Durkee се отказа. Olofsson плати влизайки all in.

Olofsson: {Q-Clubs}{J-Spades}{10-Spades}{5-Clubs}
Clements: {8-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Hearts}{2-Hearts}

Флопа беше{A-Spades}{8-Hearts}{6-Clubs}. Търн {A-Clubs} и ривър {5-Diamonds}. Clements удари стрейт на ривъра. Richard Olofsson отпадна 10ти и прибра $7,862.

Тагове: Richard OlofssonScott Clements

Пренареждане на Играчите

Ето и последните 10 играчи и техните места

Seat 1: Mark Davis
Seat 2: K.U. Davis
Seat 3: Tommy Ly
Seat 4: Will Durkee
Seat 5: Jason Newburger
Seat 6: Richard Olafsson
Seat 7: Anthony MacCanello
Seat 8: Scott Clements
Seat 9: Eric "Rizen" Lynch
Seat 10: Andy Black

Актуално Класиране по Чипове

Scott Clements - 445,000
Dau "Tommy" Ly - 295,000
Mark Davis - 208,000
Eric Lynch - 180,000
Andrew Black - 152,000
Anthony MacCanello - 120,000
Will Durkee - 103,000
Jason Newburger - 80,000
Richard Olofsson - 80,000
K.U. Davis - 78,000