Event 23 - $1,500 Pot Limit Omaha
Дни
12

Event Info

Вход $1,500
Награден фонд $786,240
Players 576
Оставащи играчи 576

Ниво

Ниво 17
Блайндове 8,000 / 16,000
Анте 0

Hilbert Shirley Отпадна 11ти($7,862)

Hilbert Shirley - 11th Place
Hilbert Shirley - 11th Place
Hilbert Shirley влезна all in и Еric Lynch му плати.

Lynch: {A-Spades}{K-Clubs}{J-Diamonds}{10-Diamonds}
Shirley: {J-Clubs}{9-Spades}{7-Spades}{4-Clubs}

Флопа беше {A-Hearts}{5-Diamonds}{2-Diamonds} и Lynch беше фаворит с чифт аса. търна беше {6-Spades}, а ривъра {Q-Diamonds}. Ръката на Lynch издържа и той спечели пота. Shirley отпадна на 11то място.

Тагове: Hilbert Shirley

Gary Lundgren Отпадна 13ти ($7,076)

Gary Lundgren - 13th Place
Gary Lundgren - 13th Place
На флоп {Q-Hearts}{J-Clubs}{J-Hearts}, Gary Lundgren влезе all in и Clements му плати.

Lundgren: {A-Clubs}{K-Spades}{J-Diamonds}{8-Spades}
Clements: {Q-Spades}{Q-Clubs}{5-Clubs}{2-Clubs}

Clements удари фул хаус на флопа. Търна беше {5-Hearts} и ривъра {3-Hearts}. Lundgren отпадна 13ти.

Тагове: Gary Lundgren

Arnold Spee Отпадна 14ти ($7,076)

Arnold Spee - 14th Place
Arnold Spee - 14th Place
Arnold Spee влезна all in с малкото си останали чипове на флоп {A-Spades}{Q-Clubs}{5-Spades} и беше платен от Tommy Ly.

Ly: {A-Diamonds}{8-Clubs}{3-Clubs}{2-Diamonds}
Spee: {A-Hearts}{K-Clubs}{7-Diamonds}{6-Diamonds}

Spee беше фаворит на флопа. на търна падна {9-Diamonds} и на ривъра {2-Spades}. Ly удари два чифта и елиминира Spee на 14то място.

Тагове: Tommy LyArnold Spee

Ниво:
14
Блайндове:
3,000/6,000
Анте:
0

Ayaz Mahmood Отпадна на 15то място ($7,076)

Ayaz Mahmood рейзна от cutoff , а Gary Lundgren го ри-рейзна приканвайки го да влезе all in. Mahmood плати.

Lundgren: {A-Hearts}{A-Diamonds}{10-Spades}{3-Clubs}
Mahmood: {J-Diamonds}{J-Clubs}{6-Clubs}{6-Diamonds}

Lundgren беше фаворит преди флопа.
Флопа беше {Q-Hearts}{Q-Clubs}{8-Spades}. Търна беше {K-Hearts} и на ривъра падна {5-Spades}. Ръката на Mahmood не се подобри и той отпадна 15ти.

Тагове: Gary LundgrenAyaz Mahmood

Топ 5 по чипове

Scott Clements - 340,000
Mark Davis - 233,000
Dau Ly - 208,000
Andrew Black - 120,000
Eric Lynch - 120,000

Sam Abueid Отпадна 17ти ($6,290)

Sam Abueid рейзна от първа позиция, а Scott Clements го ри-рейзна. Abueid влезе all in. Clements плати.

Abueid: {K-Spades}{K-Clubs}{9-Diamonds}{4-Diamonds}
Clements: {A-Hearts}{Q-Spades}{J-Spades}{2-Hearts}

Флопа беше {10-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Spades} Abueid все още беше фаворит. Търна беше {Q-Clubs} и Clements стана фаворит с два чифта. Ривъра беше{9-Clubs}. Clements спечели пота а Abueid пое към изхода заемайки 17то място.

Тагове: Sam AbueidScott Clements

Martin Davis Elimin Отпадна 18ти ($6,290)

Martin Davis беше останал много малко чипове и влезна all in. Andy Black му плати.

Martin Davis: {A-Clubs}{K-Hearts}{4-Hearts}{2-Spades}
Andy Black: {J-Clubs}{3-Hearts}{3-Diamonds}{2-Diamonds}

Флопа беше {K-Spades}{Q-Spades}{3-Clubs} и Black удари сет тройки. на търна дойде {10-Clubs}, а наривъра {8-Hearts}. Ръката на Black издържа и Davis отпадна 18ти и прибра $6,290.

Down to 17.

Тагове: Martin DavisAndy Black.

Топ 5 по чипове

1. Dau Ly - 256,000
2. Scott Clements - 254,000
3. Jody Simon - 125,000
4. Mark Davis - 115,000
5. Eric Lynch - 110,000