Event 23 - $1,500 Pot Limit Omaha
Дни
12

Event Info

Вход $1,500
Награден фонд $786,240
Players 576
Оставащи играчи 576

Ниво

Ниво 17
Блайндове 8,000 / 16,000
Анте 0
Ниво:
13
Блайндове:
2,000/4,000
Анте:
0

Johnny Chan Отпадна 20-ти ($5,504)

Johnny Chan няма да спечели 11та гривна от този турнир. Той току щи отпадна на флоп {8-Hearts}{2-Spades}{2-Hearts}, Chan влезна all in и Davis му плати.

Chan: {Q-Clubs}{J-Diamonds}{9-Spades}{5-Clubs}
Davis: {J-Hearts}{J-Clubs}{6-Spades}{6-Clubs}

Davis беше фаворит с чифт валета. На търна дойде {3-Hearts} и на ривъра {A-Hearts}. Chan пое към изхода завършвайки на 20-то място.

Тагове: Johnny ChanMark Davis

James Dankelberger Eliminated in 21st Place ($5,504)

James Dankelberger рейзна преди флопа и Andy Black го ри-рейзна приканвайки го да влезе all-in . Dankelberger плати.

Dankelberger: {A-Spades}{K-Clubs}{10-Diamonds}{7-Spades}
Black: {K-Diamonds}{K-Spades}{10-Spades}{7-Clubs}

Флопа беше {6-Hearts}{4-Spades}{5-Hearts}. На търна падна{J-Spades} и на ривъра {Q-Clubs}. Ръката на Black издържа и James Dankelberger отпадна 21-ви.

Тагове: James DankelbergerAndy Black

Burt Boutin Отпадна 22ри ($5,504)

Burt Boutin - 22nd Place
Burt Boutin - 22nd Place
На флоп {Q-Spades}{8-Clubs}{4-Clubs}, Burt Boutin влезна all in с последните си 20K. Jody Simon му плати.

Boutin: {10-Spades}{8-Diamonds}{7-Clubs}{5-Hearts}
Simon: {Q-Diamonds}{J-Clubs}{8-Hearts}{5-Clubs}

Simon беше фаворит с два чифта. На търна падна {A-Clubs} и на ривъра {K-Clubs}. Simon спечели пота а Boutin пое към изхода завършвайки на 22ро място.

Тагове: Burt BoutinJody Simon

Mark Davis Doubles се удвои от Johnny Chan

На флоп {10-Diamonds}{9-Hearts}{5-Clubs}, Mark Davis заложи 17K. Chan рейзна принуждавайки го да влезе all in и Davis плати още 5K. Davis удари два чифта на флопа с {K-Spades}{Q-Spades}{10-Hearts}{5-Diamonds}. Търна беше {6-Spades}, а ривъра {J-Diamonds}. Davis спечели пота със стрейт.

Тагове: Mark DavisJohnny Chan

Anthony MacCanello се удвоява от Dau Ly

На флоп {A-Diamonds}{J-Diamonds}{8-Clubs}, Anthony MacCanello влезна all in и Dau Ly плати.

Ly: {K-Hearts}{J-Hearts}{10-Diamonds}{9-Hearts}
MacCanello: {K-Spades}{K-Clubs}{10-Spades}{8-Spades}

MacCanello беше фаворит с чифт попове. На търна дойде {3-Diamonds} на ривъра {6-Clubs} и Anthony MacCanello се удвои.

Тагове: Anthony MacCanelloDau Ly