Event 23 - $1,500 Pot Limit Omaha
Дни
12

Hand #68: Mark Davis Отпадна на 6то място ($29,877)

Mark Davis - 6th Place
Tommy Ly само плати 12K. Mark Davis от големия блайнд каза, "ок да видим флопа" . 30K в пота. Флопа беше {Q-Spades}{10-Hearts}{10-Clubs}. Davis заложи 20K. Ly му плати 70K вече в пота.Търна беше {A-Spades}. Davis заложи 20K и Ly отново плати. Пота стана 110K. Ривъра беше {5-Hearts}. Davis заложи отново 20K. Ly ри-рейзна принуждавайки го да влезне all in. Davis плати . Ly обърна {10-Spades}{10-Diamonds} за каре Davis не показа ръката си и напусна турнира на 6то място, за което прибра $29,877.

Тагове: Mark DavisTommy Ly