Event 23 - $1,500 Pot Limit Omaha
Дни
12

Hand #94: Dau "Tommy" Ly Отпадна на 3то място ($78,624)

Tommy Ly рейзна пота. Scott Clements ри-рейзна пота. Ly влезна all in и Clements му плати.

Ly: {A-Spades}{Q-Diamonds}{Q-Hearts}{2-Hearts}
Clements: {J-Spades}{10-Hearts}{6-Spades}{3-Spades}

Флопа беше{Q-Clubs}{9-Diamonds}{4-Clubs}. Търна беше {K-Diamonds} и Clements отново удари стрейта си. Ривъра беше {6-Diamonds}. Ly отпадна на 3то място и прибра $78,624.

Тагове: Tommy LyScott Clements