Event 23 - $1,500 Pot Limit Omaha
Дни
12

Hand #95: Eric "Rizen" Lynch Отпадна на 2ро място ($119,508)

Rizen - 2nd Place
Още на първото раздаване след началото на heads-up играта, Erc "Rizen" Lynch влезна all in и Clements му плати.

Clements: {K-Hearts}{9-Hearts}{9-Clubs}{8-Clubs}
Lynch: {Q-Clubs}{7-Diamonds}{2-Spades}{2-Hearts}

Флопа беше {Q-Diamonds}{4-Diamonds}{3-Diamonds} и Lynch беше фаворит. Търна беше {3-Diamonds} а ривъра беше {9-Diamonds}, давайки сет на Clements.

Eric "Rizen" Lynch отпадна на 2ро място и прибра $119,508.

Тагове: Eric LynchScott Clements