Event 43 - $2,000 Limit Holdem
Дни
123

Noah Boeken Отпадна 29-ти ($5,584)

На флоп {Q-Hearts}{Q-Clubs}{9-Clubs}, Noah Boeken влезна all in срещу t Rehne Pedersen.

Boeken: {K-Hearts}{3-Clubs}
Pedersen: {K-Diamonds}{J-Clubs}

На търна дойде {10-Spades} и Pedersen хвана проекто стрейт. Ривъра беше {2-Spades} и Boeken отпадна от турнира на 29-то място.

Тагове: Noah Boeken