Event 8 - $1,000 No Limit Holdem w/ rebuys
Дни
3

Event Info

Вход $1,000
Награден фонд $2,533,062
Players 844
Оставащи играчи 844

Ниво

Ниво 22
Блайндове 40,000 / 80,000
Анте 10,000
Event 8 - $1,000 No Limit Holdem w/ rebuys
Ден 3 Приключил
Ниво:
22
Блайндове:
40,000/80,000
Анте:
10,000
Ниво:
21
Блайндове:
30,000/60,000
Анте:
5,000
Ниво:
20
Блайндове:
20,000/40,000
Анте:
5,000
Ниво:
19
Блайндове:
15,000/30,000
Анте:
4,000
Ниво:
18
Блайндове:
10,000/20,000
Анте:
3,000
Ниво:
17
Блайндове:
8,000/16,000
Анте:
2,000