World Series of Poker

2008 World Series of Poker

Програма на фестивала

Май 30 - Юли 14, 2008  Място:

Приключили събития

Победител Победна ръка Печалба Второ място Губеща ръка
39th Annual World Series of Poker Main Event
Event 53 - $1,500 Limit Hold'em Shootout a ♦j ♦ $278,180 Jean-Robert Bellande 9 ♣7 ♥
Event 52 - $1,500 No Limit Hold'em 10 ♥10 ♣ $625,443 Scott Sitron a ♥8 ♣
Event 51 - $1,500 H.O.R.S.E. $256,412 Tommy Hang
Event 50 - $10,000 Pot Limit Omaha World Championship k ♣j ♣j ♠q ♦ $859,549 Peter Jetten k ♠j ♦3 ♦2 ♣
Event 49 - $1,500 No Limit Hold'em k ♣q ♣ $631,170 Rasmus Nielsen q ♦j ♥
Event 48 - $2,000 No Limit Hold'em a ♠k ♠ $770,540 Marco Johnson j ♠q ♠
Event 47 - $1,500 Seven Card Stud Hi/Low $183,368 Ron Long
Event 46 - $5,000 No Limit Hold'em Six-handed a ♦q ♠ $911,855 Richard Lyndaker 9 ♠7 ♥
Event 45 - $50,000 H.O.R.S.E. World Championship a ♦10 ♥ $1,989,120 Michael DeMichele a ♣3 ♥
Event 44 - $1,000 No Limit Hold'em w/Rebuys a ♥j ♦ $693,444 Rene Mouritsen k ♥j ♥
Event 43 - $1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo a ♠3 ♠q ♣q ♥ $216,249 Casey Kastle j ♦10 ♦3 ♥2 ♥
Event 42 - $1,000 Seniors No Limit Hold'em World Championship 9 ♦7 ♥ $368,832 Dale Eberle k ♦4 ♦
Event 41 - $1,500 Mixed Hold'em a ♠3 ♥ $219,508 Jonathan Tamayo q ♥7 ♠
Event 40 - $2,500 2-7 Triple Draw $151,896 Shun Uchida
Event 39 - $1,500 No Limit Hold'em 10 ♥10 ♦ $631,656 Matt Wood 9 ♠6 ♦
Event 38 - $2,000 Pot Limit Hold'em a ♦q ♠ $244,546 Chris Bell a ♠j ♠
Event 37 - $10,000 Omaha Hi-Low World Championship 10 ♣10 ♥q ♣3 ♥ $535,687 Greg Jamison q ♥k ♥6 ♦2 ♠
Event 36 - $1,500 No Limit Hold'em a ♦10 ♥ $610,304 Cody Slaubaugh q ♠q ♦
Event 35 - $1,500 Seven Card Stud 4 ♣7 ♣j ♣2 ♠ $135,753 Al Barbieri 9 ♦a ♣7 ♠9 ♥
Event 34 - $1,500 Pot Limit Omaha w/Rebuys k ♣k ♥j ♥2 ♠ $577,725 Daniel Makowsky a ♣k ♦4 ♦4 ♠
Event 33 - $5,000 Seven Card Stud Hi-Low World Championship $328,756 Chris Ferguson
Event 32 - $1,500 No Limit Hold'em a ♦7 ♥ $573,734 Anthony Signore a ♣6 ♣
Event 31 - $2,500 No Limit Hold'em Six-handed q ♦q ♥ $528,418 Seth Fischer k ♦10 ♦
Event 30 - $10,000 Limit Hold'em World Championship a ♣5 ♦ $496,931 Jerrod Ankenman 10 ♠7 ♠
Event 29 - $3,000 No Limit Hold'em a ♥9 ♠ $434,789 Johnny Neckar q ♦j ♦
Event 28 - $5,000 Pot Limit Omaha w/Rebuys a ♥7 ♥6 ♣5 ♣ $817,781 Adam Hourani a ♠k ♦j ♠10 ♣
Event 27 - $1,500 No Limit Hold'em a ♠j ♣ $628,417 Brett Kimes 10 ♥8 ♦
Event 26 - $1,500 Razz $157,619 Chris Klodnicki
Event 25 - $10,000 Heads Up No Limit Hold'em World Championship a ♣8 ♣ $539,056 Alec Torelli q x10 x
Event 24 - $2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha k xj x8 x7 x $246,471 Kyle Kloeckner j x10 x10 x3 x
Event 23 - $2,000 No Limit Hold'em 6 ♥6 ♣ $507,563 Mark Brockington a ♦k ♠
Event 22 - $3,000 H.O.R.S.E. $298,253 Doug Ganger
Event 21 - $5,000 No Limit Hold'em k ♠9 ♣ $755,891 Dave Seidman a ♦7 ♦
Event 20 - $2,000 Limit Hold'em 9 ♠5 ♥ $204,874 Ugur Marangoz
Event 19 - $1,500 Pot Limit Omaha 9 ♦2 ♣j ♠j ♣ $227,965 Jamie Pickering 10 ♠a ♠q ♠9 ♥
Event 18 - $5,000 No Limit 2-7 Draw w/Rebuys $537,862 Jeff Lisandro
Event 17 - $1,500 No Limit Hold'em Shootout a ♣j ♦ $335,565 Michael Schwartz 4 ♥4 ♠
Event 16 - $2,000 Omaha Hi/Lo 4 ♠5 ♦j ♥2 ♥ $226,483 Ted Forrest a ♦4 ♦7 ♠q ♠
Event 15 - $1,000 Ladies No Limit Hold'em World Championship k ♠k ♣ $244,702 Anh Le a ♦6 ♥
Event 14 - $10,000 Seven Card Stud World Championship $415,856 Fu Wong
Event 13 - $2,500 No Limit Hold'em a ♠a ♣ $666,777 Steve Merrifield 10 ♦10 ♣
Event 12 - $1,500 Limit Hold'em $257,390
Event 11 - $5,000 No Limit Hold'em Shootout $477,990
Event 10 - $2,500 Omaha / Seven Card Stud Hi/Lo $232,911
Event 9 - $1,500 No Limit Hold'em Six-handed $372,929
Event 8 - $10,000 Mixed Games World Championship $483,688
Event 7 - $2,000 No Limit Hold'em $550,601
Event 6 - $1,500 Omaha Hi/Lo $243,356
Event 5 - $1,000 No Limit Hold'em w/ Re-buys $636,736
Event 4 - $5,000 Mixed Hold'em (Limit/No Limit) $374,505
Event 3 - $1,500 Pot Limit Hold'em $214,131
Event 2 - $1,500 No Limit Hold'em $831,462
Event 1 - $10,000 Pot Limit Hold'em World Championship $794,112