Event 25 - $10,000 Heads Up No Limit Hold'em World Championship
Дни
3

Event Info

Вход $10,000
Players 256
Оставащи играчи 256

Следващо

Място 9 $36,096

Ниво

Ниво 63
Блайндове 20,000 / 40,000
Анте 0
Event 25 - $10,000 Heads Up No Limit Hold'em World Championship
Ден 3 Приключил
Ниво:
63
Блайндове:
20,000/40,000
Анте:
0
Ниво:
62
Блайндове:
15,000/30,000
Анте:
0
Ниво:
61
Блайндове:
12,000/24,000
Анте:
0
Ниво:
60
Блайндове:
20,000/40,000
Анте:
0
Ниво:
59
Блайндове:
15,000/30,000
Анте:
0
Ниво:
58
Блайндове:
12,000/24,000
Анте:
0
Ниво:
57
Блайндове:
8,000/16,000
Анте:
0
Ниво:
56
Блайндове:
6,000/12,000
Анте:
0
Ниво:
55
Блайндове:
10,000/20,000
Анте:
0