Event 32 - $1,500 No Limit Hold'em
Дни
3

Event Info

Вход $1,500
Награден фонд $3,144,960
Players 2,304
Оставащи играчи 2,304

Следващо

Място 6 $132,088

Ниво

Ниво 24
Блайндове 25,000 / 50,000
Анте 5,000
Event 32 - $1,500 No Limit Hold'em
Ден 3 Приключил
Ниво:
24
Блайндове:
25,000/50,000
Анте:
5,000
Ниво:
23
Блайндове:
20,000/40,000
Анте:
5,000
Ниво:
22
Блайндове:
15,000/30,000
Анте:
4,000
Ниво:
21
Блайндове:
12,000/24,000
Анте:
3,000
Ниво:
20
Блайндове:
10,000/20,000
Анте:
3,000
Ниво:
19
Блайндове:
8,000/16,000
Анте:
2,000