Event 34 - $1,500 Pot Limit Omaha w/Rebuys
Дни
3

Event Info

Вход $1,500
Players 320
Оставащи играчи 320

Следващо

Място 9 $54,160

Ниво

Ниво 23
Блайндове 25,000 / 50,000
Анте 0
Event 34 - $1,500 Pot Limit Omaha w/Rebuys
Ден 3 Приключил
Ниво:
23
Блайндове:
25,000/50,000
Анте:
0
Ниво:
22
Блайндове:
20,000/40,000
Анте:
0
Ниво:
21
Блайндове:
15,000/30,000
Анте:
0
Ниво:
20
Блайндове:
12,000/24,000
Анте:
0
Ниво:
19
Блайндове:
10,000/20,000
Анте:
0
Ниво:
18
Блайндове:
8,000/16,000
Анте:
0