Event #2: $25,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship
Дни
1234

Event Info

Вход $25,000
Награден фонд $3,040,000
Players 128

Ниво

Ниво 8
Блайндове 80,000 / 160,000
Анте 0
Event #2: $25,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship
Ден 4 започнал