Event #55: $400 Colossus
Дни

Event Info

Вход $400
Награден фонд $3,101,670
Players 9,399

Ниво

Ниво 46
Блайндове 4,000,000 / 8,000,000
Анте 8,000,000

Играчи - Ден 3

Оставащи играчи 1
Entries 49
Event #55: $400 Colossus
Ден 3 започнал