Деветимата от Ноември
Дни
12

Event Info

Players 9
Оставащи играчи 1

Ниво

Ниво 39
Блайндове 500,000 / 1,000,000
Анте 150,000

Ръка #253 - Peter Eastgate

Georgi
Ivan Demidov бе на бутона. Той направи минимален рейз до 2 милиона и Eastgate му отговори с ри-рейз до 6.5 милиона. След кратък размисъл руснакът се отказа.

Ръка #252 - Иван Демидов

Georgi
Peter Eastgate беше на бутона. Той заложи 2.35 милиона и отново бе ри-рейзнат от Demidov до 8 милиона. Eastgate пак се отказа.

Ръка #251 - Ivan Demidov

Ivan Demidov бе на бутона. Той заложи 2 милиона чипа и му бе платено.

Флопът беше {K-Spades} {5-Spades} {3-Hearts}. Eastgate пасува и Demidov заложи 3 милиона. Eastgate плати. Търнът донесе {2-Spades} и двамата играчи бяха пас. Eastgate отново пасува при {K-Hearts} на ривъра, а Demidov заложи 6,500,000. Eastgate се отказа.

Тагове: Peter EastgateIvan Demidov

Ръка #250 - Иван Демидов

Georgi
Peter Eastgate беше на бутона. Той покачи до 2 милиона, но Ivan Demidov ри-рейзна до 8 милиона. Eastgate се отказа

Ръка #248 - Ivan Demidov

Peter Eastgate бе на бутона. Той доплати, но Ivan Demidov заложи още 2.25 милиона, с което си спечели пота.

Ръка #246 - Peter Eastgate

Georgi
Peter Eastgate беше на бутона и заложи 2.25 милиона, за да спечели пота.

Ръка #245 - Иван Демидов

Georgi
Иван Демидов бе на бутона и заложи 2,350,000. Той спечели ръката.