Event 3 - £10,000 No-Limit Holdem Main Event
Дни

Alan Goehring си Тръгва

Alan Goehring, който успя да се закрепи по-рано, все пак отпадна. Той влезе за последно с 2,350, след като Irfan Hassan рирейзна префлоп рейза от 1,400 на Johnny Lodden, на 4,000.

Johnny плати, след което на флопа се наредиха {K-Spades}{2-Hearts}{K-Clubs}.

Двоен пас и търн {8-Hearts}.

Този път Hassan заложи 4k, но Lodden бързо се отдръпна.

И така...

Hassan = {K-Hearts}{J-Spades}
Goerhing = {A-Hearts}{Q-Hearts}

Ривър = {A-Clubs}

Тагове: Johnny LoddenIrfan HassanAlan Goehring